Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jaka Europa? Napięcia integracji europejskiej w dobie kryzysów

Kraków, 20-22 września 2023 r.

ZAPROSZENIE I LIST PRZEWODNI DO UCZESTNIKÓW

 

IV Kongres Europeistyki, który odbędzie się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w dniach 20-22 września 2023 r. będzie kolejnym krokiem w kierunku interdyscyplinarnej naukowej refleksji nad procesami integracji europejskiej i miejscem Polski w tym procesie.

Motywem przewodnim Kongresu będzie próba odpowiedzi na pytanie Jaka Europa? Refleksja o przyszłości kontynentu i samej Unii Europejskiej dotyczy zarówno tego, jakiej Europy chcą Europejczycy i jak zreformować polityki i instytucje UE, by odpowiadały na globalne wyzwania.

Jak pokazała Konferencja o Przyszłości Europy - brak jest jednej odpowiedzi na tak postawione pytania – stąd zwracamy uwagę, że w procesie integracji europejskiej występują różne napięcia, które w ostatnich latach przyjęły na przykład formę Brexitu, czy też kwestionowania procesów integracyjnych przez partie populistyczne w wielu państwach Starego Kontynentu.

Choć kryzysy towarzyszyły europejskim przedsięwzięciom integracyjnym niemal od zawsze, to były one zawsze przezwyciężane i przyczyniały się do refleksji nad dalszymi działaniami instytucji europejskich i nad kierunkiem integracji. Także współcześnie Europa nadal musi stawiać czoło różnorakim kryzysom. Rok 2022 przyniósł agresję Rosji na Ukrainę, w konsekwencji czego część państw członkowskich została dotkniętą falą uchodźców z Ukrainy, szukających bezpiecznego schronienia, z kolei inne państwa odczuły następstwa o charakterze ekonomicznym. Różne też jest przecież podejście poszczególnych rządów do kwestii pomocy walczącej Ukrainie. Ten największy kryzys bezpieczeństwa w Europie od lat nakłada się na kryzys klimatyczny, migracyjny, ekonomiczny, z którymi wciąż się w Europie nie uporano.

W związku z tak zróżnicowaną i złożoną problematyką, do uczestnictwa w IV Kongresie Europeistyki zapraszamy badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe: politologów, ekonomistów, prawników, socjologów, historyków, filozofów, badaczy kultury europejskiej czy stosunków międzynarodowych. Punktem wspólnym zainteresowań badawczych powinny być procesy i zjawiska związane ze współczesną Europą, zarówno w ujęciu międzynarodowym, państwowym, regionalnym a także lokalnym. Uważamy bowiem, że integracja (i dezintegracja) europejska dokonuje się i jest zauważalna w wielu wymiarach; równocześnie biorą w niej udział różni aktorzy: państwa, społeczeństwa, partie polityczne, grupy interesu, czy aktorzy regionalni i lokalni. Podkreślamy, iż naszym celem nie jest ograniczanie debaty wyłącznie do Unii Europejskiej. Wynika to m.in. z faktu, że proces integracji kontynentu oddziałuje na sąsiadów, w wielu przypadkach stwarzając im możliwość kontaktów o wielorakim charakterze, a nawet członkostwa w Organizacji. Oczekujemy, iż uczestnicy Kongresu podzielą się wynikami swoich dociekań w formie publikacji naukowych.

Do głównych celów Kongresu zaliczamy:

  • integrację szeroko rozumianego środowiska naukowego zajmującego się tematyką integracji europejskiej,
  • debatę na temat obecnych zagadnień związanych z Unią Europejską, jej państwami członkowskimi i szeroko rozumianym sąsiedztwem,
  • podkreślenie zróżnicowanego podejścia teoretycznego i metodologicznego związanego ze studiami nad Europą,
  • zwrócenie uwagi na najistotniejsze problemy i wyzwania stojące przed integracją kontynentu europejskiego,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w tym ważnym dla Naszego środowiska wydarzeniu.

 

Organizatorzy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

logo wydziału studiów międzynarodowych i politycznych uniwersytetu jagiellońskiego, logo polskiego towarzystwa studiów europejskich, logo magiczny kraków, logo parlament europejski, logo komisja europejska