Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opłaty

Opłata za uczestnictwo w IV Ogólnopolskim Kongresie Europeistyki wynosi 680 złotych dla członków PTSE płacących składki członkowskie i 730 złotych dla wszystkich pozostałych osób. 

Organizatorzy zapewniają:

  • materiały konferencyjne
  • przerwy kawowe z przekąskami
  • przyjęcie powitalne w pierwszym dniu kongresu 
  • lunch oraz uroczystą kolację w drugim dniu kongresu
  • Na 2024 rok planowane jest wydanie dwóch pokongresowych numerów czasopisma "Politeja" (140 pkt. na liście MNiSW), gdzie opublikowane zostaną artykuły po przejściu pozytywnego procesu podwójnej ślepej recenzji. Podobnie artykuły o odpowiedniej tematyce mogą zostać opublikowane w "Roczniku Integracji Europejskiej" (40 pkt. na liście MNiSW) wydawanym przez WNPiD UAM oraz w czasopiśmie "Polityka i Społeczeństwo" (100 pkt. na liście MNiSW) wydawanym przez Instytut Nauk o Polityce UR. Ze względu na ograniczenia techniczne Organizatorzy zapewniają możliwość opublikowania jednego artykułu w każdym z wyżej wymienionych czasopism bez względu na liczbę zgłoszonych abstraktów i propozycji referatów.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dodatkowe informacje dotyczące płatności

Wpłaty za uczestnictwo w Kongresie można dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do 11 września.

Rezygnacja z udziału i zwrot kosztów:

Rezygnację z udziału w Konferencji należy zgłaszać pisemnie na adres konferencje@uj.edu.pl lub konferencje@uj.edu.pl

W przypadku rezygnacji do 15 sierpnia 2023 r. zostanie zwrócona pełna opłata konferencyjna, z ewentualnym potrąceniem kosztów bankowych). Po 15 sierpnia br. zwrot opłaty w przypadku rezygnacji z udziału w konferencji nie będzie możliwy.

Faktury:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę za wniesioną opłatę, prosimy o prawidłowe wypełnienie wszystkich danych do faktury podczas rejestracji. W przypadku danych instytucji należy obowiązkowo podać numer NIP.

Faktura zostanie wystawiona po wpłynięciu opłaty na konto konferencyjne.

WAŻNE!

Dane do faktury muszą zostać podane w systemie przed dokonaniem płatności. W przeciwnym razie faktura nie zostanie wystawiona. Po wystawieniu faktury zmiana danych nie będzie możliwa.

Informacja dla uczestników, za których opłatę wnosi jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Sekcja ds. konferencji UJ nie wystawia faktur na Uniwersytet Jagielloński.

Rozliczenie między jednostkami UJ następuje na podstawie wewnętrznych not księgowych. Noty wewnętrzne są wystawiane przez Sekcję po otrzymaniu mailowej prośby przesłanej przez dysponenta środków na adres: konferencje@uj.edu.pl. W treści maila należy podać imię i nazwisko uczestnika, wysokość opłaty oraz nazwę i adres jednostki, na którą ma zostać wystawiona nota do zapłaty.