Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szczegółowy program Kongresu

Szanowni Państwo!

Prezentujemy wstępny program Kongresu. Chcielibyśmy zaznaczyć, że jest to wersja niemal finalna. Prosimy o śledzenie tej strony konferencji, gdzie będą pojawiać się szczegóły dotyczące poszczególnych punktów programu.  Uprzejmie informujemy, że uczestnicy, którzy nie uiszczą opłaty konferencyjnej (lub nie prześlą nam dowodu jej uiszczenia) w nieprzekraczalnym terminie 17.09.2023 zostaną usunięci z programu. Gdyby z jakiegoś powodu mieli Państwo problem z uiszczeniem opłaty na czas prosimy o informację na adres konferencja.ise@uj.edu.pl.

Oto link do programu: Program IV Ogolnopolskiego Kongresu Europeistyki Krakow 2023.xlsx

 
Pliki do pobrania
pdf
Program IV Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje o Panelu otwierającym IV Kongres Europeistyki

20 września o godz. 14.00-15.30

logo uczelnia badawcza inicjatywa doskonałości logo future lab democracy

 

Wykład otwierający pod tytułem

Koniec demokratycznej recesji?

wygłosi

prof. Grzegorz Ekiert z Uniwersytetu Harvardzkiego.

 

Po wykładzie odbędzie się debata panelowa, podczas której dyskusję z tezami prof. Ekierta podejmą:

  • dr hab. Agnieszka Cianciara, prof. ISP PAN z Instytutu Studiów Politycznych PAN w Warszawie, 

  • dr hab. Aleksandra Maatsch, prof. UWr z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz

  • prof. Ireneusz Karolewski z Uniwersytetu w Lipsku.

 

Debatę będzie moderować dr hab. Magdalena Góra, prof. UJ z Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Wykład otwierający i panel dyskusyjny są zorganizowane w ramach Future Democracy Lab – projektu flagowego działającego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych w ramach Inicjatywy Doskonałości Uniwersytetu Jagiellońskiego.

BIOGRAMY UCZESTNIKÓW DEBATY

Grzegorz Ekiert jest profesorem nauk politycznych na Universytecie Harvarda (Laurence A. Tisch Professor of Government), dyrektorem Minda de Gunzburg Center for European Studies oraz profesorem (Senior Scholar) w Harvard Academy for International and Area Studies. Specjalizuje się w polityce porównawczej a w szczególności w studiach nad zmianami reżimów politycznych i demokratyzacja, społeczeństwem obywatelskim i ruchami społecznymi, oraz polityka krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Opublikował między innymi: Ruling by Other Means: State-Mobilized Movements, (co-editors Elizabeth J. Perry and Yan Xiaojun), Cambridge University Press, 2020; Capitalism and Democracy in Central and Eastern Europe: Assessing the Legacy of Communist Rule, (co-editor Stephen Hanson), Cambridge University Press 2003; Rebellious Civil Society. Popular Protest and Democratic Consolidation in Poland, (co-author Jan Kubik, Rutgers University) University of Michigan Press 1999; The State Against Society: Political Crises and Their Aftermath in East Central Europe, Princeton University Press 1996. Jego prace były publikowane w czołowych czasopismach nauk społecznych w USA, Europie i Azji oraz w licznych pracach zbiorowych.

Grzegorz Ekiert

 

Dr hab. Agnieszka K. Cianciara jest profesorem Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Kierowniczką Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego. W latach 2016-2020 pełniła funkcję zastępczyni dyrektora Instytutu, natomiast w latach 2021-2022 była pełnomocniczką dyrektora ds. wdrażania zasad wynikających z Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Jest współautorką instytutowego Planu na rzecz Równości Płci. W latach 2019-2022 była członkinią Rady Programowej Biura Promocji Nauki PAN PolSCA w Brukseli. Jest członkinią Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Rady Naukowej Institut für Europäische Politik w Berlinie, oraz Międzynarodowej Rady Doradczej The International Spectator, czasopisma wydawanego przez Istituto Affari Internazionali w Rzymie.

Jej aktualne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zróżnicowanej integracji i dezintegracji w Europie, polityki rozszerzenia i sąsiedztwa Unii Europejskiej, grup interesu i lobbingu w Unii Europejskiej oraz reprezentacji i przywództwa kobiet w polityce europejskiej. Publikuje m.in. w Journal of European Integration, Journal of Contemporary European Studies czy Turkish Studies, oraz w wydawnictwach Edward Elgar, Routledge, Oxford University Press i Rowman and Littlefield.

Agnieszka Cianciara

 

Aleksandra Maatsch jest profesorką politologii i kierowniczką Katedry Jeana Monneta (Jean Monnet Chair) na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie (CEU) Aleksandra Maatsch uzyskała stopień doktora nauk politycznych na Uniwersytecie w Bremie w Niemczech. Następnie pracowała w Instytucie Spraw Publicznych (IPP-CSIC) w Madrycie, na Uniwersytecie w Cambridge, Instytucie Maxa Plancka w Kolonii i na Uniwersytecie w Kolonii (kierowniczka katedry ds. polityki europejskiej i wielopoziomowej). Specjalizuje się w porównawczej polityce europejskiej i studiach legislacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem europejskiego zarządzania gospodarczego i demokracji przedstawicielskiej w trybie kryzysu. Obecnie Aleksandra Maatsch kieruje pakietem badawczym „Digital Politics” w Jean Monnet Network „Digitalisation and E-Governance“ (ENDE). Jej badania zostały opublikowane w West European Politics, Journal of Common Market Studies i Journal of European Public Policy. Kontakt: aleksandra.maatsch@uwr.edu.pl; https://www.redemo.eu (strona internetowa Katedry Jeana Monneta)

Aleksandra Maatsch

 

Ireneusz Paweł Karolewski jest profesorem Teorii Politycznej i Badań nad Demokracja Uniwersytetu Lipskiego. Absolwent politologii Uniwersytetu Poczdamskiego. Profesor wizytującym m.in. na Uniwersytecie Harvarda, Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, Uniwersytecie Nowojorskim, Uniwersytecie Montrealskim oraz Instytucie Studiów Politycznych w Lille. Jego specjalizacje badawcze obejmują współczesną teorię polityczną, integrację europejska, badania nad nacjonalizmem oraz tożsamością zbiorową. Współzałożyciel i współkierujący Grupą Badawczą “Identity” Europejskiego Konsorcjum Badań Politologicznych (ECPR) oraz członek zwyczajny Academia Europaea.

Ireneusz Karolewski