Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Naukowa IV Kongresu Europeistyki

 • prof. dr hab. Magdalena Musiał – Karg, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Prezeska Zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk Politycnzych
 • prof. dr hab. Anna Pacześniak, Katedra Studiów Europejskich, Uniwersytetu Wrocławski
 • dr hab. Katarzyna Dośpiał-Borysiak, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Elżbieta Kużelewska, prof. UwB, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
 • dr hab. Beata Przybylska – Maszner, prof. UAM, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
 • dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • prof. dr hab. Zbigniew Czachór, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich
 • prof. dr hab. Zdzisław Mach, Instytut Studiów Europejskich UJ
 • prof. dr hab. Andrzej Stelmach, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
 • prof. dr hab. Janusz J. Węc, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ
 • prof. dr hab. Jacek Wojnicki, Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Radosław Zenderowski, Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich, Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW
 • dr hab. Rafał Riedel, prof. UO, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Opolski
 • dr hab. Piotr Tosiek, Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Tomasz Kubin, prof. UŚ, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Śląski